Zasypała nas poczta dotycząca wyburzenia Szkieletora. Uznaliśmy więc, że w interesie publicznym powinniśmy podjąć działania , by obronić Szkieletor przed zrównaniem go z ziemią. Są pomysły i propozycje, by po remoncie i adaptacji mógł służyć kulturze i to jako obiekt całoroczny. Wystąpiliśmy do prezesa WPKiW SA z wnioskiem w tej sprawie. Poniżej cytujemy treść tego wystąpienia, które z dodatkowym komentarzem przekazaliśmy także do Marszałka Województwa Śląskiego.
Wystąpienie do Prezesa WPKiW:

        „Zarząd Stowarzyszenia NASZ PARK realizując postulaty członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz miłośników Parku działając w oparciu o art.63 Konstytucji RP oraz postanowienia statutu Stowarzyszenia
wnosi w interesie publicznym
o

  1. odstąpienie od decyzji w sprawie rozbiórki budowli zwanej Szkieletorem posadowionej na Dużej Łące Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, którym to obiektem zarządza spółka WPKiW,
  2. tymczasowe zabezpieczenie (ogrodzenie) obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

Uzasadnienie:
Park jako miejsce realizowania wielu funkcji społecznych jest także miejscem różnorakich działań kulturalnym, także tych stanowiących o tradycji i tożsamości regionu. Wskazany obiekt, którego budowa nigdy nie została ukończona mimo, iż jego stan techniczny wskazuje na pewne zużycie jest przykładem wyjątkowo ciekawej architektury doskonale wpasowującej się w teren Parku. Dlatego też nieodpowiedzialne byłoby jego wyburzenie. Zdecydowanie za szybka decyzja w sprawie rozbiórki Szkieletora jest także niezrozumiała wobec siedmioletniego zamknięcia, ogrodzenia i ciągnącego się remontu kawiarni Przystań.
       Zdaniem zarządu Stowarzyszenia należałoby zgodnie z sugestią projektantów P.Ewy i Henryka Piątków oraz Fundacji dla     Śląska, po niezbędnym remoncie i adaptacji, przeznaczyć go na galerię Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Fundacja dysponując kilkuset dziełami   złożonymi w magazynach nie ma ich gdzie wystawić. Park byłby więc idealnym miejscem do eksponowania sztuki rodzimych artystów a galeria wypełniałaby doskonale funkcję wychowawczą i kulturalną Parku tym bardziej, że byłby to obiekt całoroczny.
     Występując z niniejszym wnioskiem mamy świadomość, że pozyskanie sfinansowania nakładów na remont i adaptację może być czasochłonne, w związku z czym na czas pozyskiwania finansowania tego przedsięwzięcia należało obiekt zabezpieczyć i ogrodzić, by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Parku.
    Wyrażamy ufność, że pozyskanie funduszy na realizację projektu wyjątkowo ważnego z punktu widzenia kultury będzie możliwe przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, a może także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”

 A oto treść naszego komentarza w piśmie do Marszałka;  

 "Szanowny Panie Marszałku,

Stowarzyszenie Nasz Park, od 2006 roku działa na rzecz obrony Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka, przed degradacją materialną, a przede wszystkim funkcjonalną. Zależy nam na tym, by w Parku rozwijać   i utrwalać działalność w zakresie kultury. Działalność naszego Stowarzyszenia spotyka się z aprobatą społeczną a także poparciem ludzi będących autorytetami w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Parku i pełniących różne funkcje publiczne.
      Zwracamy się do Pana ponieważ niepokoi nas kolejny pomysł zarządu spółki WPKiW SA, której organem właścicielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Chodzi najpierw o zaniedbanie, a teraz zamiar wyburzenia ciekawej ze względów architektonicznych budowli na Dużej Łące zwanej Szkieletorem.
       Przez ostatnie lata byliśmy mamieni, że obiekt będzie remontowany i adaptowany na potrzeby społeczne. Aktualnie okazuje się, że zagraża on bezpieczeństwu i jedynym pomysłem jest jego wyburzenie. Tymczasem zarówno projektanci obiektu Ewa i Henryk Piątkowie oraz Fundacja dla Śląska widzą ważną dla tego obiektu funkcję, a mianowicie utworzenie w obiekcie galerii Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
       Kierując się interesem publicznym wystąpiliśmy do Prezesa WPKiW SA o powstrzymanie rozbiórki obiektu, jego tymczasowe zabezpieczenie i ogrodzenie przed dostępem osób niepowołanych oraz podjecie starań o uzyskanie środków na sfinansowanie remontu i adaptacji obiektu do w/w funkcji. W załączeniu przekazujemy Panu Marszałkowi treść naszego wystąpienia do zarządu Parku.
      Mamy nadzieję, że Samorząd Województwa     Śląskiego wesprze działania projektantów oraz Fundacji dla Śląska w działaniach na rzecz pozyskania środków finansowych na zorganizowanie Galerii, która wypełniałaby doskonale funkcję wychowawczą i kulturalną Parku tym bardziej, że byłby to obiekt całoroczny."