Już trzeci rok z rzędu spółka WPKiW pod rządami prezesa Godlewskiego notuje stratę finansową na koniec roku bilansowego. Przypomnijmy : za rok 2011 było to 2,98 mln zł, za rok 2012 – 5,26 mln zł,  a za rok 2013 – 6,5 mln zł.  Jest to razem ok. 15 mln zł, a więc „postęp”  iście geometryczny.
       K
toś powie, dlaczego tak bardzo interesuje nas kondycja finansowa Parku. Przecież w niektórych dziedzinach widać, że coś się poprawia, czy to oświetlenie czy informacja. Ale to nie wszystko. Spółka może wydawać tylko tyle ile jest w stanie  zarobić, w innym przypadku

oddany jej w zarządzanie majątek tj. tereny i obiekty parkowe są zagrożone,  mogą „pójść pod młotek”, by zaspokoić ewentualnych wierzycieli, którzy wykonali lub wykonują na rzecz Parku usługi.
     
Wg informacji prezesa zarządu Parku – straty mają zostać pokryte z przyszłych dochodów Parku, a pomysłu, jak je osiągnąć  nie ma. Pomysły  powinny  były  się pokazać już dawno,  należało już wówczas podjąć program naprawczy, ograniczać koszty i poszukiwać dochodów, wykorzystać zasoby infrastruktury technicznej oraz pracowników.
      Pomysły są natomiast na to, jak generować koszty. Dlatego też najczęściej zlecenia-przetargi polegały  na wyburzaniu, likwidowaniu, zasypywaniu, zakupie i leasingu zdezelowanych, zużytych „urządzeń rozrywkowych”,  malowaniu asfaltu, wizualizacji „porąbanych” pomysłów prezesa,  consultingu  i doradztwie w każdej dziedzinie  (mimo tak wielu zatrudnionych  w spółce utalentowanych dyrektorów i marketingowców),  promowaniu na plakatach i bilbordach prezesa ( bo przecież nie Parku)  oraz  „wycinaniu”  gastronomów i pracowników itp.itd.
     
Dzisiaj Sejmik Województwa Śląskiego ratując sytuację ekonomiczno-finansową spółki WPKiW   podjął uchwałę o jej dokapitalizowaniu  w kwocie  5 mln złotych ze środków publicznych.  Obawiamy się jednak, że bez zmiany  statusu prawnego Parku (czyli  powrotu Parku do statusu  instytucji użyteczności publicznej), objęcia go ochroną  jako dobra kultury współczesnej  i  natychmiastowej zmiany jego kierownictwa na prawdziwego gospodarza tej publicznej przestrzeni – to wsparcie finansowe pójdzie na marne.

Apelujemy do Pana Marszałka o  położenie kresu marnotrawieniu publicznych pieniędzy  w spółce WPKiW SA!