Podczas wyjazdowej  sesji Sejmiku Województwa Śląskiego,  jaka odbywa się dziś w Częstochowie udało nam się skontaktować osobiście  i wstępnie umówić na spotkanie z jednym z członków BOT-oxu. Po urlopie  i zagranicznym wyjeździe służbowym za ok. 2 tygodnie będziemy mieli okazję, by  przekazać nasze  uwagi związane z zarządzaniem Parkiem. O wynikach rozmowy poinformujemy naszych Czytelników.