Trzeba  koniecznie wrócić do sprawy kolejnej, bo już trzeci rok z rzędu, straty finansowej  ( jaką zanotowała spółka WPKiW na koniec roku 2013  pod rządami likwidatora Godlewskiego. A wszystko dlatego, że bez wyjaśnienia przyczyn tej, tym razem, 6,5 milionowej straty Godlewski,  robiąc wodę z mózgu Marszałkowi, dostał kolejne 5 milionów zł do roztrwonienia. Jest to możliwe wtedy, gdy mamy do czynienia z rządzącymi i nadzorującymi, którzy o ekonomii nie mają pojęcia, nie znają podstawowych pojęć,  a tym, którzy pytają o meritum usiłują  wmówić niekompetencję.
      Jak wyjaśnił  Faktowi rzecznik Buszman – tuba Godlewskiego  kredyt, jaki wziął marszałek  na ratowanie Parku, tfu.. nie Parku tylko d..y prezesowi spożytkowany zostanie na budowę kolejki wąskotorowej. Wszystko po to,

by przed wyborami zamydlić oczy potencjalnym wyborcom platformy, jakież to pozytywne rzeczy dzieją się w Parku, a jakieś tam Stowarzyszenie czy też  wkurzeni  internauci  ciągle wybrzydzają  i punktują.
     Skoro jest tak, że rada nadzorcza nie wypełnia swoich statutowych zadań i nie wypytała słońca parku o przyczyny kolejnego wtopienia Parku w straty to pozwolimy sobie  my na postawienie kilku  szczegółowych pytań. Jak zwykle nie doczekamy się odpowiedzi, albo będzie ona nie na temat, ale przynajmniej Wam Czytelnikom uświadomi jak niekompetentna, skorumpowana  i arogancka jest władza.
     Przedtem jednak chcemy poinformować, że pytania sformułowaliśmy głównie na podstawie odpowiedzi, jakiej udzielił marszałkowi prezesunio na okoliczność naszego wystąpienia z listopada 2013r. cytowanego na naszej stronie w sprawie modernizacji Wesołego Miasteczka. Z odpowiedzi tej wynika, jakie to porządki wprowadzono w WM i jakie korzystne  finansowo dla Parku umowy zawarto.Warto wiec zapytać jakie korzyści finansowe i dla kogo te umowy przyniosły.
     Podstawowym więc pytaniem jest to: czy i kiedy spółka opracowała plan ekonomiczno finansowy na rok 2013 i czy był on zaakceptowany przez radę nadzorczą i Zarząd Województwa i jaki wynik finansowy był zaplanowany ( dodatni czy ujemny)? A szczegółowe pytania  to:

1.  
Jak spółka zrealizowała  w stosunku do planu  oraz roku poprzedniego -  rodzajowy plan przychodów i  ile  wyniosły przychody   z wymienionych tytułów?

 -  czynsze dzierżawne od gastronomów,
sprzedaż biletów do Wesołego Miasteczka
- przychód z tytułu %-owego udziału   w przychodach generowanych przez   operatora gastronomii w Wesołym Miasteczku - Silesia Catering
- biznesowy wynajem powierzchni  pod imprez
- przychód z licencji logotypu Sl. Wesołego Miasteczka  oraz ze sprzedaży gadżetów  i pamiątek
- przychód  z zainstalowanego w Wesołym Miasteczku na podstawie o współpracy urządzenia  Cirrus Hoppala
- przychód ze sprzedaży energii elektrycznej.

 2.      Jakie koszty zostały zaplanowane  na rok 2013, które z nich zostały przekroczone i dlaczego ? Dlaczego realizowane były zadania, których nie zaplanowano lub  brak był środków na ich realizację?

3.      Czy i kiedy rada nadzorcza dokonała szczegółowej, merytorycznej  analizy  sprawozdania finansowego spółki tj. rachunku wyników  oraz bilansu oraz zbadała dogłębnie przyczynę straty finansowej? Jaki wniosek w sprawie pokrycia straty i wnioski personalne przygotowała rada nadzorcza do Zarządu Województwa? 

4.      Ile wyniosły  w roku 2013 koszty:

·    leasingu samochodów służbowych w WPKiW;
·  wynagrodzenia i zagranicznych wyjazdów służbowych zarządu WPKiW SA
·  funkcjonowania rady nadzorczej  ( wynagrodzenia,  utrzymanie, catering)

zatrudnienia poszczególnych grup pracowników (dyrektorów, kierowników, pracowników wykonawczych)
·  zatrudnienia spółki  PwC   jako doradcy w sprawie pozyskania inwestora do Wesołego Miasteczka i jego modernizacji
·  leasingu urządzenia rozrywkowego  ( Sky Foyer -głównie nieczynnego )
·  marketingu i promocji Parku, w tym promocji prezesa
·  opracowań , wizualizacji, projektów nie wdrożonych do realizacji
·  budowy ronda przy Stadionie Śląskim, (czy  to zadanie było ujęte w planie 2013?);
·  całkowite - związane z zakupem,  demontażem, transportem i posadowieniem 27 letniej karuzeli  Filiżanki ( jezcze nie uruchomiona);
·     różnych zleceń do spółki  Bussines Consulting, w tym promocji WPKiW, przeprowadzenia restrukturyzacji Wesołego Miasteczka oraz restrukturyzacji WPKiW.

5.      Dlaczego  na przełomie 2013/2014 zlikwidowano szereg urządzeń rozrywkowych wcześniej wykupionych od byłych właścicieli  np. 2 suche baseny  zadaszone konstrukcją stalową; 2 skuternie, kolejka górska mała Cyklon – pocięta na złom itd. Koszt wykupu wszystkich urządzeń wyniósł ok. 6 mln zł.

6.      Dlaczego zaplanowano  likwidację  w całości kolejki wąskotorowej  a wykonanie tylko jednego odcinka torowiska  skoro nie zapewniono  środków finansowych na wykonanie  torowiska na całej dotychczasowej trasie  (koszt  zadania wg przetargu 3.070 tys.zł). Jaki będzie to miało wpływ na korzystanie z kolejki i przychody Parku z tego tytułu?

7.      Na jakie przychody roczne  może liczyć spółka WPKiW  za udostępnienie torowiska wykonanego na koszt Parku od operatora przyszłej kolejki?

Obawiamy się, że na szereg postawionych pytań znalazłaby odpowiedź dopiero wnikliwa kontrola NIK lub z prawdziwego zdarzenia audytor badający sprawozdanie finansowe bądź kompetentna, znająca się na rzeczy -  rada nadzorcza.

 Mamy nadzieję, że doczekamy się solidnego rozliczenia likwidatora i stwierdzenia dla kogo „korzystne”  umowy zawierał . Choć może trzeba jeszcze poczekać.