Drzewa absorbują toksyczne gazy i metale ciężkie emitowane przez spaliny samochodowe. Ponadto w mieście regulują temperaturę i wilgotność powietrza, tłumią hałas i mają korzystny wpływ na naszą psychikę. Nie zapominajmy również o tym, że zieleń miejska to oaza przyrody, to dzięki dużym  drzewom gniazdować może wiele gatunków ptaków, drzewa  dają im schronienie i odpowiednią bazę pokarmową. Drzewa mają również niezaprzeczalny wpływ na estetykę miasta. Parki i skwery są miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Prof. Hereźniak szacuje, że jeden stuletni buk produkuje 1,7 kg tlenu na godzinę, co daje w sezonie wegetacyjnym 3500 kg na rok. Jest to ilość potrzebna dla około 10 osób. Prof. Hereźniak zwraca również uwagę, iż jedno 100-letnie drzewo potrafi zrównoważyć aż 1700 drzew 10-letnich.
     Topola kanadyjska rosnąca na Placu Mickiewicza w Chorzowie to drzewo należące do rodziny najwyższych i najbardziej okazałych drzew w Europie. Liczy ona  ok. 80 lat, obwód jej pnia wynosi ponad 4m, ogromnych rozmiarów korona sięga aż 8 piętra. To prawdziwa fabryka tlenu! Niestety jesienią ubiegłego roku drzewo zostało przeznaczone do wycięcia ze względów bezpieczeństwa z powodu konaru, który odłamał się z jej korony.

Zaalarmowani tym faktem członkowie Stowarzyszenia NASZ PARK w dniu 23 listopada ub.roku zorganizowali na Placu Mickiewicza akcję zbierania podpisów Mieszkańców Chorzowa pod protestem przeciwko jej wycięciu. Rozmowy z okolicznymi Mieszkańcami pokazały nam jak wielką wartość  ma dla nich to drzewo i nie jest to tylko wartość przyrodnicza lecz również sentymentalna.
   Nas zbulwersował fakt, że przy podejmowaniu decyzji nie została przeprowadzona żadna fachowa dendrologiczna ekspertyza określająca  stan fitosanitarny drzewa. Według oceny jaką zdobyło  Stowarzyszenie "Nasz Park" drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym, suche konary można przyciąć  nie skazując jednocześnie na ścięcie drzewa o tak okazałych rozmiarach!
   Tak też, na szczęście, się stało. Dzięki naszemu działaniu za poparciem Mieszkańców, a także przychylności Urzędu Miejskiego w Chorzowie  zawarliśmy umowę o objęcie topoli opieką przyrodniczą przez Stowarzyszenie NASZ PARK. Wszelkie  niezbędne dla bezpieczeństwa zabiegi pielęgnacyjne  na wniosek Stowarzyszenia  realizować będzie w dalszym ciągu  Urząd Miasta. Kolejny raz okazało sie więc, że głos Mieszkańców w sprawach
dla nich ważnych  może się liczyć!
  Dziękując Mieszkańcom za wsparcie postanowiliśmy w porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach Święta Młodego Chorzowianina zorganizować w dniu 30 maja br. od godz. 15.00 piknik ekologiczny pod nazwą „Spotkajmy się pod topolą”, na który serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami i młodzież. W ramach imprezy przewidujemy  gry, zabawy , konkursy dla dzieci,  występy oraz poczęstunek.
   Topola Kanadyjska z Placu Mickiewicza jak już wspomnieliśmy to drzewo ok. 80-letnie. Drzewa tego gatunku mogą żyć 100-150 lat (zachęcamy do odwiedzenia strony mojedrzewa.pl). Na terenie Polski rosną topole kanadyjskie dużo starsze od "naszej" topoli i będące w dużo gorszym stanie zdrowotnym. I tak np. w Chudowie woj śląskie rośnie topola o obwodzie pnia 7,24m, w Guzowie woj. mazowieckie możemy odwiedzić piękną topolę kanadyjską o obwodzie pnia 5,37m. Natomiast Łódź może szczycić się jedną z najgrubszych w kraju topól o obwodzie 7,30m. Drzewo to posiada status pomnika przyrody.