No i udało się!  Jeszcze w czwartek  padało , a w piątek jakby na zamówienie poprawiła się pogoda i zgodnie ze scenariuszem wystartowała impreza  „Spotkajmy się pod topolą” na placu Mickiewicza  w Chorzowie II w ramach  Święta Młodego Chorzowianina. Inspiracją  dla  zorganizowania spotkania  było uratowanie drzewa przed wycięciem  i nadanie uratowanej  topoli kanadyjskiej imienia BARBARA. Na piknik  stawiły  się dzieci z okolicy placu,  a te najmłodsze z rodzicami i opiekunami. Zabawy i radości było co niemiara, choć piknik miał charakter wybitnie ekologiczny.  Najpierw dzieci poznały historię uratowania przed ścięciem topoli kanadyjskiej na placu Mickiewicza, potem usłyszały o wpływie tak dużych drzew na środowisko i potrzebie ochrony drzew w mieście,  poznały wymiary uratowanego drzewa – wysokość  31 metrów ,  szerokość korony  ok. 21 metrów, a na następnie   dzieci zmierzyły fachowo tj. na wysokości 130 cm –obwód drzewa. Jakież było zdziwienie dzieci, kiedy okazało się,  że obwód wyniósł    440 cm!  Na końcu  -  topoli nadano imię Barbara, co zaznaczono zawieszeniem  na drzewie odpowiedniego napisu. Następnie dzieci obejrzały widowisko o tematyce  ekologicznej związane  również z segregacją śmieci oraz odbył się konkurs z czytania wierszy. W przerwie pomiędzy widowiskami   czterdzieścioro dzieci wzięło udział w konkursie rysunkowym, podczas którego rysowały topolę lub inne bajkowe drzewa. Prace  były piękne. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, nagrody , a także poczęstunek: owoce, pączki, ciasto  murzynek, cukierki. Był także chleb ze smalcem, który wcinały nie tylko dzieci, ale także dorośli. Dobrą zabawę zapewniała także dobra muzyka i taniec.

Obiecaliśmy dzieciom  wrócić na Plac Mickiewicza z kolejnym piknikiem w przyszłym roku.

Przy okazji chcieliśmy skierować podziękowania za udostępnienie i montaż sceny i namiotów Chorzowskiemu Centrum Kultury i MOSiR-owi w Chorzowie.