Katowiczanie odetchnęli z ulgą. Nie dali się ponieść obietnicom kandydata na prezydenta  Katowic A.Godlewskiego jego planom „zbliżenia  do ludzi”, bo dostrzegli, że to tylko gra wyborcza. Może obawiali się zmiany nazwy miasta, nielegalnej wycinki drzew , outsourcingu mieszkańców do innego miasta tak , jak zrobił to w wieloletnimi pracownikami WPKiW  „sprzedając ich”  zaprzyjaźnionym biznesmenom.
     
Użytkownikom  i miłośnikom Parku oraz członkom  Stowarzyszenia  NASZ PARK  przyjdzie się nadal „boksować” z Zarządem, który od czterech lat zadłuża Park, prowadząc spółkę do upadłości i komercjalizacji.
Pierwsza runda to wyjaśnienie, co oznacza utworzenie  w marcu br Spółki z o.o. „PS Rozrywka”, której wpisano  prawie cały statutowy i realizowany do tej pory przedmiot działalności WPKiW  w tym m.in.  - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,  restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, wydawanie gazet, ruchome placówki gastronomiczne, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych działalność obiektów kulturalnych itd.. Wkład WPKiW do spółki to całe 5 tysięcy zł.  


     Zastanawiamy  i obawiamy się,  czy to nie przypadkiem przygotowania do przewłaszczenia i komercjalizacji najbardziej dochodowych części terenów, obiektów i działalności  WPKiW.  Przez kilka miesiecy prezesował jej sam A.Godlewski, choć krótko przed wyborami prezesem został Bartosz Kania(lat28) powiązany z Fundacją Parku Śląskiego. Już wiemy, że specjalistą od tego rodzaju „przekształceń”  zmierzających do przewłaszczenia  majątku społecznego i jego komercjalizacji zajmuje się  firma o  światowej renomie -  PwC. Firma ta wybrana została przez zarząd WPKiW do  znalezienia inwestora do Wesołego Miasteczka  za prawie 4 miliony złotych.  

Druga runda  to planowana  waloryzacja drzewostanu Parku, o której mogliśmy przeczytać w Gazecie Parkowej. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć  w postępowaniu administracyjnym dot. wycinki drzew związanej z tą waloryzacją oraz   w konsultacjach  społecznych związanych z tworzeniem w spółce WPKiW SA  „Programu waloryzacji drzewostanu WPKiW oraz jego pielęgnacji” . W związku z tym wystąpiliśmy do zarządu o udostępnienie opracowania opisującego cały parkowy drzewostan, sporządzonego  przez SGGW w Warszawie, którym to opracowaniem chwalił się na łamach GP sam prezes.

Trzecia runda  to kolejna już próba spotkania z Zarządem Województwa i Radnymi Sejmiku  Województwa  Śląskiego  na temat przyszłości  i finansowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, gdyż widmo przewłaszczenia i komercjalizacji przestrzeni i obiektów parkowych staje się coraz bardziej realne!   Musimy się temu przeciwstawić. Będziemy potrzebowali wsparcia i pomocy ze strony miłośników Parku.