Ogłoszenie upadłości  „Kompanii węglowej”, to wg wypowiedzi  pełnomocnika rządu ds. górnictwa, jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy przynosi ona stale straty finansowe i trzeba ją ciągle dofinansowywać. By temu zaradzić rząd  w programie restrukturyzacji  proponuje likwidację nierentownych kopalń lub ich sprzedaż. Zachodzi pytanie : jak takie scenariusze mają się do spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku SA.
      Krytyczna sytuacja finansowa źle zarządzanej spółki WPKiW od kilku lat  jest  ściśle skrywana. Świadczy o tym chociażby fakt, że dokumenty  przedstawiające tą sytuację, a więc bilans czy rachunek zysków i strat  nie są udostępniane przez spółkę w Biuletynie Informacji Publicznej WPKiW  i ażeby się z nimi zapoznać w KRS-ie trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych. Zarząd spółki i rada nadzorcza nie widzą w takim ograniczeniu informacji nic złego i kierują nasze Stowarzyszenie do KRS-u. Walne Zgromadzenie, czyli Zarząd Województwa informację o stracie finansowej za kolejny rok mimo  dofinansowania przez Urząd Marszałkowski oraz corocznego umarzania podatku od nieruchomości przez miasto Chorzów  - podejmuje uchwały by pokryć te straty  z przyszłych zysków, których niestety nie widać. W ten sposób strata jest kumulowana.  Wieloletni brak refleksji Właściciela nad przyczynami strat w spółce WPKiW, brak upominania zarządu i zobowiązania go do oszczędności w kosztach   powoduje, że zarząd spółki  bezkarnie generuje koszty, których można by uniknąć. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki leży od lat w centrum  zainteresowania  Stowarzyszenia NASZ PARK choćby w tego powodu, że w przypadku  złej sytuacji  finansowej wzrasta  zagrożenie parcelacji Parku, prywatyzacji, dalszej erozji terenów parkowych i ich utraty, co miało miejsce  już w latach poprzednich.Tak więc  zła sytuacja finansowa jest największym zagrożeniem dla  Parku.  
Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Przypomnijmy zatem najważniejsze informacje  na ten temat.
Na przestrzeni ostatnich czterech  lat spółka WPKiW kierowana przez prezesa Arkadiusza Godlewskiego -  rok rocznie  generuje stratę finansowa wynoszacą : w roku  2011 - 2,98  mln zł,  w  roku 2012 - 5,27  mln zł, w roku  2013 - 6,50  mln zł, w  roku 2014    - zapewne kolejne miliony złotych.  Ile faktycznie? dowiemy się dopiero w czerwcu 2015r  po Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zapłacimy za wyciąg z KRS-u.

Prowadzona przez prezesa „restrukturyzacja spółki”, której celem powinna była  być poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki wręcz przeciwnie  nie przyniosła rezultatów ( straty rosną) w związku z  brakiem dyscypliny w wykorzystaniu finansów publicznych oraz generowaniem coraz to nowych kosztów prowadzenia działalności spółki. Z jednej strony na zasadzie outsourcingu wyprowadzono ze spółki niemal wszystkich, wieloletnich, nisko opłacanych pracowników administracyjno-technicznych i obsługowych zajmujących się  zielenią,  remontami, utrzymaniem obiektów i terenów z drugiej strony  powołano  w spółce kilkadziesiąt  wysoko opłacanych stanowisk przy kierownictwie spółki  typu marketingowego, PR, pośrednictwa w  sprzedaży energii, itp. Wysprzedano za bezcen maszyny, często niedawno zakupione,  urządzenia, pojazdy specjalistyczne, narzędzia, zrujnowano obiekty techniczne. Tak więc zorganizowane przedsiębiorstwo posiadające pracowników, park maszynowy, remontowy, warsztaty, zajezdnie itp. obiekty techniczne , w ostatnim czasie przekształcono  w firmę, w której przeważa  urzędnicza działalność  administracyjna a  każda najmniejsza naprawa, konserwacja  odbywa się na zlecenie firmom zewnętrznym. Ostatnio już   nie ogłasza się  nawet przetargów na wykonanie jakiś robót  remontowych, wszystkie zlecenia są dzielone, by nie przekraczały wartości 14 tys.EURO, przy których obowiązuje przetarg. Trwający aktualnie remont budynku tzw. dyrekcji   realizowany jest prawdopodobnie w taki właśnie  sposób.
Kolejny etap  skandalicznej „restrukturyzacji” spółki to powoływanie coraz to nowych bytów, spółek córek typu: PS Operator  czy też PS Rozrywka. Z analizy  zakresów działalności  tych spółek z o.o. wynika, że  prawie cały zakres działalności określony dla spółki WPKiW  SA przeniesiono do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością tworząc tym samym hybrydę  zwiększającą koszty prowadzenia działalności spółki matki z jednej strony, z drugiej zaś generując  dodatkowe koszty wysoko opłacanych stanowisk pracy, prezesów, księgowych przewodniczących i członków rad nadzorczych. Taki stan rzeczy „otwiera drzwi” do  „brudnej komercjalizacji” Parku WPKiW.
Jeżeli dołożyć do tego m.innymi:
- nietrafione, zrealizowane na kredyt, inwestycje  jak np.  zakup w Danii 26 starych, zużytych,  nie posiadających certyfikatów dopuszczenia do ruchu  urządzeń rozrywkowych do  Wesołego  Miasteczka;   do dnia dzisiejszego urządzenia te nie zostały skompletowane i uruchomione mimo, iż miało się to mieć miejsce w roku 2014 ( a montaż  tylko 2 urządzeń w roku 2015);
-
zrujnowanie w dużej mierze gastronomii WM i brak przychodów ze współpracy z na tą okoliczność z firmą SODEXO  w związku z niekorzystną umową jaką spółka WPKiW SA zawarła z wym. spółką, ciągnący się w nieskończoność remont Przystani;
- przekraczajace  milion złotych koszty zmiany nazwy parku oraz koszty  często wątpliwej działalności marketingowej i promocyjnej oraz  różnych wizualizacji, koncepcji  itp.opracowań przez Bussines Consulting
- koszty współpracy spółki WPKiW z firmą PwC w związku z poszukiwaniem inwestora do Wesołego Miasteczka ( wg przetargu maja wynieść prawie 4 mlnzł)
- nie uiszczoną jeszcze karę za nielegalna wycinkę drzew w parku
- wątpliwe i  niezgodne z przepisami o finansach publicznych spożytkowanie przez spółkę kwoty 5 milionów złotych, przekazanej przez Marszałka Województwa w roku 2014  z przeznaczeniem na odbudowę kolejki wąskotorowej itd.itp. -

to dla Zarządu  Stowarzyszenia NASZ PARK takie działanie nosi znamiona działania nie tylko na szkodę spółki, ale także na szkodę społeczeństwa regionu.  Tworzenie kolejnych bytów w ramach WPKiW i przekazywanie im całej działalności WPKiW SA, generowanie strat w spółce matce   mogących prowadzić do upadłości  stanowi  furtkę  dla przewłaszczenia terenów i obiektów,
a następnie dla działań prywatyzacyjnych.  Zadamy więc nowemu Marszałkowi  Województwa  następujące pytanie:
 
Czy intencją Zarządu Województwa  jako właściciela terenów i obiektów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, jednego z największych parków miejskich na świecie jest  sprywatyzowanie tej publicznej przestrzeni, czy też podjęte zostaną działania i decyzje, które ochronią Park i zapewnią  nadanie Parkowi statusu Pomnika Kultury Współczesnej, jego finansowanie  i zarządzanie jako jednostki samorządowej  tak jak ma to miejsce w przypadku innych instytucji  funkcjonujących na terenie WPKiW (ZOO, Skansen, Planetarium). Obecny status WPKiW jako spółki  prawa handlowego jest nie dość, że  kosztowny to niebezpieczny dla integralności terenów i obiektów  parkowych.
Stowarzyszenia NASZ PARK wniesie ponadto  w interesie publicznym o podjęcie z udziałem również innych organizacji pozarządowych konsultacji  społecznych na temat  stanu i przyszłości WPKiW  oraz kierunków rozwoju. W takich konsultacjach Stowarzyszenie uczestniczyło w roku 2006 podczas opracowywania Programu modernizacji WPKiW pod kierunkiem pana profesora Zbigniewa Kamińskiego. Mamy nadzieje, że i teraz doczekamy się uwzględnienia naszych wniosków.