W wiadomościach Radia Katowice 30 marca 2015 o godz. 18.00, dowiedzieliśmy się, że przesunięto o około 2 tygodnie podpisanie umowy ze słowacką firmą TMR w sprawie przejęcia i modernizacji Wesołego Miasteczka. Zarząd Województwa daje sobie jeszcze czas na dopracowanie warunków tej umowy. Okazało  się bowiem, że  ustalone do tej pory warunki  współpracy z inwestorem  nie zabezpieczają  interesów  Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku  SA.  choć prezes A.Godlewski wielokrotnie wskazywał, że oprócz powstania nowoczesnego parku rozrywki celem  współpracy z inwestorem jest stałe, zrównoważone finansowanie przychodów dla WPKiW. Tymczasem z informacji o warunkach umowy z inwestorem przekazywanych na sesji Sejmiku, a potem na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmiku ( gdzie byliśmy obecni) wynikało,

  że podstawowym przychodem spółki WPKiW SA ze współpracy z inwestorem będzie w skali roku  kwota 1,4 miliona zł czynszu dzierżawnego za 38 hektarów gruntu Wesołego Miasteczka. Do tej pory  przychody z biletów  do Wesołego Miasteczka stanowiły 40 % całości przychodów spółki  tj. ok.7-8 milionów zł.
W skardze na warunki umowy, jaką skierowaliśmy 23 marca br  do Zarządu Województwa
( właściciela Parku) zadaliśmy nurtujące nas pytania:

·   czy cena dzierżawy  gruntu Wesołego Miasteczka w kwocie 30 groszy za 1 m2 powierzchni/ miesięcznie jest ceną rynkową? Gruntu dodajmy uzbrojonego, w doskonale skomunikowanym miejscu aglomeracji, w sąsiedztwie parkingów, z pięknym akwenem wodnym, przeznaczonym do prowadzenia  intratnej działalności gospodarczej czyli prowadzenia parku rozrywki;

·     w jaki sposób  spółka WPKiW SA zrekompensuje ubytek przychodów w bilansie, jeżeli zamiast 7-8 milionów rocznie ze sprzedaży biletów do WM otrzyma czynsz dzierżawny w wysokości 1,4 mln. zł? Oznaczać to może, że  różnica w przychodach  WPKiW SA  będzie pokrywana ze środków publicznych lub też będzie powiększała rok rocznie straty spółki WPKiW SA, w konsekwencji ją zadłużając?  Wg informacji udzielonej radnym WPKiW SA ma posiadać udziały w spółce z inwestorem TMR.  Należy jednak  przypuszczać, że w związku z procesem inwestycyjnym  spółka ta przez wiele lat nie będzie osiągała zysku, a więc także nie będzie  realizować wypłaty dywidendy;

· kogo obciążą koszty doradztwa  firmy PwC  Polska (firmy dodajmy specjalizującej się w prywatyzowaniu  przedsiębiorstw)  skalkulowane  na kwotę 3.908.240 zł brutto, z którą umowę podpisała spółka WPKiW SA ,

·     dlaczego do spółki z inwestorem wejdzie jakaś, naszym zdaniem, „szemrana” spółka „PS Rozrywka sp.zo.o”  a nie  np.  „WPKiW Rozrywka sp. zo.o.”? Czy  nie jest to sposób na wyłączenie tego obiektu z WPKiW SA  w postaci ZCP ( zorganizowanej części przedsiębiorstwa) a następnie   tzw.wrogie przejęcie” i przewłaszczenie  gruntu Wesołego Miasteczka . Nie znajduje  to żadnego uzasadnienia, jeżeli proces modernizacji Wesołego Miasteczka ma być prowadzony przy otwartej kurtynie z zachowaniem pełnej transparentności  przedsięwzięcia.

  Ważnym elementem naszej skargi była także  po raz kolejny sprawa  braku  rozliczenia zarządu WPKiW SA  z zakupu w Danii w 2013 roku -  26 starych urządzeń rozrywkowych i do tej pory ich nie uruchomienie. Na ich zakup, przywiezienie z zagranicy i uruchomienie  Park zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym. Po utworzeniu spółki z inwestorem całe to „duńskie przedsięwzięcie”  zamiecione zostanie pod dywan, nikt nie poniesie odpowiedzialności  tak,  jak to było  np. z zakupem wieży swobodnego spadania, zakupionej  jako prototyp, która  stoi od kilku lat nieczynna.
Może tym razem doczekamy się  merytorycznej odpowiedzi?