Cały czas chodzi nam po głowie,  jakie są wyniki lipcowego najazdu  na kąpielisko FALA speców od bezpieczeństwa budowlanego, pożarowego i epidemiologicznegowtedy, gdy kąpielisko co najmniej od miesiąca powinno było być przygotowane, wraz z nastaniem wakacji, do uruchomienia. Oprócz informacji w prasie, że badania stanu kąpieliska Fala mają miejsce nie znamy wyników tego badania, które zapewne stały się podstawą decyzji zarządu WPKiW o nie uruchamianiu basenów latem 2015 roku. Oficjalny komunikat w tej ważnej dla użytkowników Parku sprawie nie pojawił się do tej pory stronie internetowej WPKiW.
     Dlatego też zwróciliśmy się do zarządu Parku o udostępnienie nam decyzji, opinii i wyników badań  kąpieliska  prowadzonych przez wymienione instytucji. Uznaliśmy, że protokoły, oceny i decyzje jednostek  kontrolnych podobnie jak protokoły  Najwyższej Izby Kontroli  -  to informacja publiczna, która powinna być udostępniona użytkownikom Parku i innym zainteresowanym. Na razie czekamy na odpowiedź. Po jej otrzymaniu poinformujemy Czytelników bezzwłocznie.