Wiele czasu minęło od ostatniego artykułu, który wskazywał skutki działalności poprzedniego prezesa WPKiW A. Godlewskiego dla sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Dziś jest to ciagle aktualna sprawa, ponieważ nawet najbardziej kompetentny, zaangażowany i z gospodarskim zacięciem  nowy prezes bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego nie jest w stanie zmienić tej sytuacji. Jak już wspominaliśmy w odpowiedzi na nasz "Apel w sprawie Fali" Marszałek po raz pierwszy wskazał, że zła sytuacja finansowa spółki uniemożliwia podjęcie modernizacji tego obiektu.
Ale ta zła sytuacja spółki, grożąca dalszym unicestwianiem infrastruktury i terenów zielonych największego Parku w Europie, nie zdarzyła się nagle i naszym zdaniem, była skutkiem:
-
wieloletniej bezczynności oraz braku nadzoru ze strony Zarządów Województwa Śląskiego jako właściciela oraz pełniącego rolę Walnego Zgromadzenia Spółki WPKKiW SA.
- braku merytorycznego nadzoru Rady Nadzorczej spółki WPKiW SA Chorzowie nad działalnością zarządów tej spółki.
   Tego rodzaju zaniedbania i zaniechania stanowią naruszenie kodeksu spółek handlowych, jeśli nie wprost działania na szkodę spółki. W związku z tym, Stowarzyszenie NASZ PARK wystosowało we wrześniu br skargę do Sejmiku Województwa Śląskiego na Zarząd Województwa z obszernym uzasadnieniem oraz załączeniem do niej 16 pism, skarg, apeli kierowanych do Marszałków od 2007 roku wskazujących zaniedbania i niegospodarność zarządzających Parkiem. Wystąpienia Stowarzyszenia mimo uzasadnień nie były merytorycznie rozpatrywane, a czasami wręcz ignorowane.
W skardze zawnioskowalismy także o  przeprowadzenie niezależnego audytu w spółce WPKiW
w celu zbadania m.innymi:

- jaki wpływ na katastrofalny stan finansów spółki WPKiW SA miał sposób zarządzania spółką, a w szczególności: decyzje podejmowane samodzielnie przez zarządy spółki w latach 2008- 2015 kierowane najpierw przez prezesa A.Kotalę, a następnie prezesa A. Godlewskiego oraz decyzje akceptowane przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Spółki;
- czy decyzje te poprzedzone były stosownymi analizami skutków, jakie dla sytuacji ekonomicznej spółki spowodują;
- czy nie doszło do marnotrawienia środków publicznych, środków europejskich, do działań noszących cechy korupcji poprzez m.innymi generowanie zbędnych kosztów (marketing, pijar, zbędne wizualizje nigdy nie zrealizowanych projektów zawyżanie kosztów niektórych projektów itp.), itd.
   Skargą zajęła się Komisja Rewizyjna Sejmiku. Aktualnie czekamy na odpowiedź na skargę, której termin po raz drugi przedłużono o 2 miesiące. Może to oznaczać, że tym razem przeanalizowane zostaną wszystkie wątki jej uzasadnienia i wyciągnięte wnioski, albo też, że po raz kolejny sprawę zaniedbań w WPKiW spróbuje się zamieść pod dywan. Poczekamy, zobaczymy a potem zdecydujemy co dalej.