Zaniepokojeni nieoczekiwaną, na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, zmianą wypowiedzi Pana Prezesa w sprawie remontowanej od lat kawiarni „Przystań" zwróciliśmy  się  do Zarządu WPKiW z następującymi pytaniami:

• na czym będzie polegać  "całkowicie nowy projekt przebudowy" tego obiektu ?

• czy przebudowa spowoduje utratę walorów architektonicznych obiektu ( wg wypowiedzi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie z 31.10.2011r – obiekt ten zasługuje na ochronę) i czy powstanie w Parku kolejny bubel typu Marysin Dwór ?

• czy teren wokół kawiarni zostanie ogrodzony jak to się stało w przypadku Marysinego Dworu?

• czy Zarząd wyraził zgodę na zmianę komponującej z otoczeniem, kultowej już nazwy „Kawiarnia PRZYSTAŃ"?

• czy projekt przebudowy i modernizacji obiektu konsultowano z miejskim konserwatorem zabytków m. Chorzowa?

• jakimi przesłankami kierował się Zarząd wyrażając nierzetelnemu do tej pory dzierżawcy zgodę na wydłużenie terminu zakończenia remontu oraz zmiany i tłumacząc dzierżawcę w mediach koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Zarząd Stowarzyszenia wskazał ponadto na  obawy o los nie tylko tej kultowej kawiarni, ale także obawy o uszanowanie założeń projektu urbanistyczno-architektonicznego Parku i znajdujących się w nim innych obiektów zasługujących na ochronę.

Byliśmy przekonani, że zorganizowanie w lipcu 2011roku I Pikniku Architektonicznego, będącego spotkaniem twórców i projektantów Parku oraz młodych architektów wesprze działania Zarządu w utrzymaniu tego dorobku i powstrzyma wcześniejsze skandaliczne zmiany zarówno w obiektach jak i w przestrzeni parkowej.

Uznaliśmy, że wszelkie wcześniejsze deklaracje Zarządu związane z zachowaniem dorobku kulturowego regionu, jakim jest Park -  były puste, liczące na poklask medialny i miały charakter przedwyborczy.

Pismo przekazaliśmy do wiadomości:Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza oraz Miejskiego  Konserwatora Zabytków w Chorzowie Pana dr Henryka Mercika

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedż.