Aktualnie oczekujemy rozstrzygnięcia  przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach  naszych odwołań od decyzji UM w Chorzowie w sprawie wycinki 3382 drzew w WPKiW. Odwołania złożyły stowarzyszenia : NASZ PARK, Tradycja i Wsparcie oraz Klub GAJA. Więcej w tej sprawie przeczytać można w naszej gazetce Kuklok nr 21,22 i 23 ( do pobrania z naszej strony) oraz na stronie  www.mojedrzewa.pl