Cały czas chodzi nam po głowie,  jakie są wyniki lipcowego najazdu  na kąpielisko FALA speców od bezpieczeństwa budowlanego, pożarowego i epidemiologicznegowtedy, gdy kąpielisko co najmniej od miesiąca powinno było być przygotowane, wraz z nastaniem wakacji, do uruchomienia. Oprócz informacji w prasie, że badania stanu kąpieliska Fala mają miejsce nie znamy wyników tego badania, które zapewne stały się podstawą decyzji zarządu WPKiW o nie uruchamianiu basenów latem 2015 roku. Oficjalny komunikat w tej ważnej dla użytkowników Parku sprawie nie pojawił się do tej pory stronie internetowej WPKiW.
     Dlatego też zwróciliśmy się do zarządu Parku o udostępnienie nam decyzji, opinii i wyników badań  kąpieliska  prowadzonych przez wymienione instytucji. Uznaliśmy, że protokoły, oceny i decyzje jednostek  kontrolnych podobnie jak protokoły  Najwyższej Izby Kontroli  -  to informacja publiczna, która powinna być udostępniona użytkownikom Parku i innym zainteresowanym. Na razie czekamy na odpowiedź. Po jej otrzymaniu poinformujemy Czytelników bezzwłocznie.

 

 

    Po miesiącu doczekaliśmy się wreszcie  „odpowiedzi” na nasze pismo w sprawie uruchomienia  tego lata Kąpieliska Fala i jego przyszłości. Niestety jak zwykle na nasze wystąpienie do  Marszałka Wojciecha Saługi udzieliła odpowiedzi ferajna popierająca bezkrytycznie Godlewskiego zwana bardziej urzędowo Radą  Nadzorczą. I oto co przeczytaliśmy. Tak naprawdę to nic nowego. Bo o tym, że  stan Fali badają  spece z dozoru technicznego, straży pożarnej i sanepidu dowiedzieliśmy się na początku lipca br  z prasy, którą zresztą sami zaalarmowaliśmy po naszym czerwcowym spacerku rowerowym po Parku.

Przez kilka lat Stowarzyszenie NASZ PARK  wielokrotnie alarmowało  marszałków woj. śląskiego jako właściciela Parku WPKiW o konieczności przeprowadzenia remontu kąpieliska Fala.  Po naszym rowerowym spacerku po parku, gdy 11 czerwca br.  stwierdziliśmy, że na Fali nic się nie dzieje tylko zarasta metrową trawą  zadaliśmy  obecnemu Marszałkowi pytanie  czy i kiedy  Fala zostanie otwarta i udostępniona dzieciom i młodzieży na wakacje. Jak zwykle szybkiej , zdecydowanej odpowiedzi brak. Tymczasem dzisiaj  wyborcza Katowice.pl  podaje za  rzecznikiem WPKiW, że na Fali trwają kontrole i badania urzędu dozoru technicznego, straży pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. A co robili prezesi i  pracownicy odpowiedzialni za Falę od września ub. roku  do czerwca br, kiedy wiadomo -  nadchodzą wakacje. Wszystko wskazuje na to, że aktualnie szuka się przyczyny, dla której Fala nie zostanie otwarta w tym roku ani też każdym następnym. Czy aby nie okaże się ,że  "Fala" podobnie jak kiedyś "Elka" "zużyła się moralnie" i w konsekwencji ostatecznie trzeba  ją zamknąć. Może ktoś powie, że snujemy czarne wizje, lecz niestety jak to widać na przykładzie innych parkowych obiektów, tutaj wszystko jest możliwe         
     A stanie się to dzięki Kotali  i Godlewskiemu, pupilom PO.Dla tych kolejnych już  grabarzy Parku i  wątpliwych specjalistów od zarządzania  - planowanie przedsięwzięć, pozyskiwanie finansowania, planowanie budżetowe, mądre, systematyczne inwestowanie w poprawę stanu obiektów parkowych w tym   kąpieliska Fala - to zbędny frasunek.

        Z ulgą przyjęliśmy wiadomość o odwołaniu Godlewskiego z funkcji prezesa zarządu WPKiW, z drugiej jednak strony zastanawiamy się   czy takie same konsekwencje dotkną członków Rady nadzorczej  spółki zobowiązanych do monitorowania i kontrolowania działalności zarządu spółki. Nasze wcześniejsze doświadczenia w korespondencji z marszałkiem, na którą faktycznie  odpowiadała rada nadzorcza wskazują, że rada bez własnych analiz  akceptowała wszelkie działania prezesa czyli także  generowane  rok rocznie straty finansowej. Żaden bowiem rok rządów Godlewskiego nie przyniósł Parkowi  nawet kilku tysięcy złotych zysku. Cała działalność była po prostu nieopłacalna głównie z powodu  rozpasania kosztów.
      Nie przyniosła rezultatów ekonomicznych przeprowadzona z całą bezwzględnością,

Po naszym rowerowym spacerze po Parku w dniu 11 czerwca br, zaalarmowani zostaliśmy, że wszystko wskazuje na to, że Fala nie zostanie w tym roku uruchomiona. Oznaczać by to mogło koniec tego kąpieliska, od wielu lat nie remontowanego, kąpieliska, na którym zasypano już kilka basenów, a ostatnio także ograniczono jego powierzchnię. Skandaliczny  brak gospodarskiego  podejścia obecnego i poprzednich zarządców Parku do tego obiektu, nie zapewnienie finansowania  jego remontu przez właściciela tj zarząd województwa powoduje, że Fala marnieje na naszych oczach. Postanowiliśmy więc wystąpić w dniu 25 czerwca z zapytaniem wprost do właściciela o termin uruchomienia Fali podczas  trwających już wakacji 2015 oraz przyszłości tego obiektu. W naszym wystąpieniu wskazaliśmy także na społeczną funkcję kąpieliska Fala, które pozwala dzieciom, młodzieży i całym rodzinom, których nie stać na zorganizowanie wyjazdowego wypoczynku wakacyjnego – bezpieczne spędzenie czasu w naszym Parku. Czekamy na odpowiedź, mamy nadzieję , że rychłą. 
Tymczasem wczoraj stwierdziliśmy, że na Fali w ubiegłym tygodniu  wykoszono trawniki i widać, że coś się dzieje. Oby nie były to tylko pozory  uruchamiania FALI?