16 czerwca br w sobotę  podczas I Dnia Organizacji Pozarządowych zorganizowanego przy Dużym Kręgu Tanecznym  w atmosferze Festiwalu Orkiestr Dętych – członkowie Stowarzyszenia NASZ PARK mieli okazję i przyjemność spotkać się  „oko w oko” z użytkownikami Parku.

Rozmawialiśmy z tymi, którzy pamiętają budowę tego Parku, mieszkańcami okolicznych miast, ale także z rodzicami  małych dzieci, młodymi użytkownikami Parku, mieszkańcami miast odległych od Parku.

Oto co w rozmowach z nami nam powiedzieli.

Dla wszystkich bez wyjątku  ta przestrzeń stanowi miejsce wytchnienia, spacerów, a przede wszystkim jest miejscem, które należy ochronić przed rozparcelowaniem, sprywatyzowaniem terenów i obiektów, miejscem, które powinno być chlubą regionu

       Ze zdumieniem odebraliśmy wypowiedzi marszałka Matusiewicza w Dzienniku Zachodnim, który zachwycony jest działalnością obecnego zarządu Parku, który to zarząd „nie boi się podejmować kontrowersyjnych, niepopularnych decyzji; cechuje się odwagą, ale i skutecznością”.

 

My widzimy zupełnie coś innego i nikt nas nie przekona, że zarząd dobrze gospodaruje publicznym majątkiem, jakim jest Park i znajdujące się w nim obiekty. Oto 2 przykłady.

Zapraszamy do lektury i komentowania bieżącego wydania naszej gazetki Kuklok  nr 26 zamieszczonego w zakładce  Kuklok.

Ukazał sie kolejny numer naszej gazetki  Kuklok  nr 25. Zapraszamy do lektury i komentowania.

Stowarzyszenie  NASZ PARK organizuje konkurs na etiudę filmową „Park taki, jakim go widzę”.

Konkursowi patronuje Pani Maria Nowak, poseł na Sejm RP.

Do wzięcia udziału  zapraszamy uczniów gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych, osoby dorosłe-mieszkańców województwa śląskiego.

Nagroda  główna  to dwudniowa wycieczka do Warszawy. Poniżej Regulamin konkursu.