Aktualnie oczekujemy rozstrzygnięcia  przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach  naszych odwołań od decyzji UM w Chorzowie w sprawie wycinki 3382 drzew w WPKiW. Odwołania złożyły stowarzyszenia : NASZ PARK, Tradycja i Wsparcie oraz Klub GAJA. Więcej w tej sprawie przeczytać można w naszej gazetce Kuklok nr 21,22 i 23 ( do pobrania z naszej strony) oraz na stronie  www.mojedrzewa.pl 

    Zaniepokojeni nieoczekiwaną, na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, zmianą wypowiedzi Pana Prezesa w sprawie remontowanej od lat kawiarni „Przystań" zwróciliśmy  się  do Zarządu WPKiW z następującymi pytaniami:

• na czym będzie polegać  "całkowicie nowy projekt przebudowy" tego obiektu ?

• czy przebudowa spowoduje utratę walorów architektonicznych obiektu ( wg wypowiedzi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie z 31.10.2011r – obiekt ten zasługuje na ochronę) i czy powstanie w Parku kolejny bubel typu Marysin Dwór ?