Stowarzyszenie NASZ PARK zawiązała grupa miłośników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w październiku 2005 roku. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła 
31 stycznia 2006 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia „NASZ PARK” jest przeciwstawienie się działaniom sprzecznym z ideą utworzenia i przeznaczenia Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.Gen.Jerzego Ziętka powstałego  w 1952 roku jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, finansowanego przez wszystkie lata ze środków budżetowych.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych w wyniku braku finansowania oraz złego zarządzania Parkiem doprowadzono do degradacji
i zniszczenia wielu obiektów oraz zawłaszczenia terenów Parku na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, a także do przekształcenia w lipcu 2003 roku WPKiW w spółkę prawa handlowego.

Dlatego też zorganizowaliśmy się i stawiamy opór dalszym działaniom na szkodę Parku, który zbudowany został w dużej mierze wysiłkiem społecznym, a dziś jest dorobkiem kulturowym i materialnym naszego regionu.

Stąd nasze główne cele to:

  • ochrona Parku WPKiW jako całości oraz ochrona jego zasobów fauny i flory, by służył społeczeństwu regionu i przyjezdnym,
  • przeciwstawienie się przeznaczaniu Parku i jego części na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, ograniczaniu jego funkcji edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych,
  • ochrona Parku przed zawłaszczaniem jego terenów przez grupy interesów nie liczących się z potrzebami społecznymi, przed parcelacją, zniszczeniem i degradacją,
  • przeciwdziałanie ograniczaniu przestrzeni publicznej i nieodpłatnego dostępu do Parku mieszkańcom aglomeracji i zwiedzającym,
  • organizowanie mieszkańców aglomeracji wokół działania na rzecz rozwoju Parku i zapewnienia finansowania jego funkcjonowania. 

   Nie godzimy się z traktowaniem Parku jak firmy lub przedsiębiorstwa komercyjnego, które powinno samo zarabiać na siebie, gdyż parki miejskie stanowiące dobro społeczne muszą być - jak na całym świecie - dofinansowywane ze środków budżetowych i samorządowych.

Od dwóch lat nasze działania rozszerzyliśmy o ochronę parków, skwerów i innych terenów zielonych w regionie. Nie godzimy się bowiem z zaniedbywaniem tych przestrzeni przez włodarzy miast, z brakiem poszanowania znaczenia zieleni dla środowiska, z przeznaczaniem skwerów i zieleńców pod budownictwo, by zaspakajać zapotrzebowanie i interesy inwestorów

   Mamy przekonanie, że zawsze jest czas na działanie i wyrażanie przez mieszkańców oraz organizacje społeczne opinii o losach Parku oraz innych przestrzeni zielonych, aby kolejne ekipy zarządzające nimi nie roztrwoniły tego dorobku.

   Jaki więc będzie los Parku, zieleńców, skwerów? czy będzie gdzie wypoczywać naszym dzieciom i wnukom? czy też zaprzepaszczony zostanie dorobek naszych ojców, którzy  Park i inne tereny zielone budowali i urządzali - jak nigdy do tej pory - zależy od nas.

Jeżeli leży Wam na sercu dobro Parku i chcecie przyczynić się do jego ochrony przystąpcie do Stowarzyszenia NASZ PARK lub udzielcie Stowarzyszeniu poparcia.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza deklaracji i przesłanie na adres:Stowarzyszenie ”NASZ PARK” 
41-503 CHORZÓW ul. Bytkowska 11 lub przekażcie deklarację na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."

   Prosimy też o przekazywanie do nas opinii oraz wszelkich informacji dotyczących Parku i innych spraw, które Was niepokoją.