DEKLARACJA  POPARCIA   STOWARZYSZENIA  „NASZ PARK”

                                             

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….

Imię  i nazwisko ,    rok urodzenia,

 

                                                  

………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania

 

 

 

………………………………………………………

Adres e-mail

 

 

 

Deklaruję  swoim podpisem poparcie dla działań Stowarzyszenia „NASZ PARK’ mających na celu ochronę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka   w Chorzowie przed degradacją i zagospodarowywaniem niezgodnym z jego przeznaczeniem  .

 

Wyrażam zgodę  na przechowywanie i przetwarzanie moich danych dla wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia  zgodnie z Dz.U.nr 133 poz.993.

 

 

 

                                                                       …………  ………………………………………

                                                                       data                           podpis